Select Page
ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา  เอไอทีได้สนับสนุน “ห้องสมุอิเล็กทรอนิกส์”  มอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โต๊ะ และ เก้าอี้  ให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา เอไอทีได้สนับสนุน “ห้องสมุอิเล็กทรอนิกส์” มอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โต๊ะ และ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

🗓️ ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา เอไอทีได้สนับสนุน “ห้องสมุอิเล็กทรอนิกส์” มอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โต๊ะ และ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 🏫 ✔️จำนวน 7 ชุด แก่เด็กน้อยบนดอยสูง 🎓 เพื่อใช้พัฒนานักเรียน...
ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา  เอไอทีได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ All in One  ตัวใหม่พร้อมระบบปฏิบัติการให้กับโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เอไอทีได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ All in One ตัวใหม่พร้อมระบบปฏิบัติการให้กับโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

🗓️ ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เอไอทีได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ All in One ตัวใหม่พร้อมระบบปฏิบัติการให้กับโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 🏫 ✔️จำนวน 15 เครื่อง มูลค่า 402,060 บาท...
ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้

ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้

ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งได้แก่ 1).วัดป่าเทพนิมิต จ.ขอนแก่น 2).วัดหนองไผ่ล้อม จ.ชัยภูมิ 3). รร.บ้านผือวิทยายน จ.ชัยภูมิ 4).รร.บ้านหนองคอนไทย...
วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่...
AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

คณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ได้ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท ให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ...
AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

บริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่...