Select Page
AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

คณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ได้ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท ให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ...
AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

บริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่...
AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (‘AIT’) ขอส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดย AIT ได้มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 15 คัน เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564...
AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์

AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป ตัวแทนจากบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมส่งมอบชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการมดบริรักษ์ (FACO)...
AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทาถุงยังชีพ ข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบให้กับชุมชนที่เดือดร้อน กิจกรรมในครั้งนี้บริษัทฯได้เดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ชุมชน วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย...
AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี...